Mezoterapija acu zonai ar Aesthetic dermal RRS HA eyes 1.5 ml

RRS HA Eyes – CE III injicējamās klases preparāts acu ādas atjaunināšanai.

Profesionālajā kosmetoloģijas sfērā RRS HA EYES biorevitalizācijas pre­pa­rātu lieto acu kontūr­zonas injekci­jām. Mezoterapijas un biorevitalizācijas procedūrās lieto daudz dažādu profesionālo prepa­rātu. Par vieno no po­pu­lā­rākajiem preparātiem Eiropā tiek atzīts RRS HA Eyes (Skin Tech Pharma Group).

Acīmredzama acu kontūras uzlabošana jau pēc 2 procedūrām!

RRS HA Eyes preparāts:

  • Izlīdzina sīko grumbiņu tīklojumu acu zonā
  • Samazina pietūkumu
  • Likvidē zemacu tumšos lokus
  • Uzlabo ādas elastību
  • Dabiskā pigmentplankumu balināšana / gaišināšana

Nestabilizētā hialuronskābe un bio­­re­vitalizācijas kom­ple­kss acu kon­­tū­ras uzlabošanai. Intra­der­mā­lais im­pla­n­­ts, pe­ri­or­bi­­tā­lās zonas korekcijai, kas ie­k­ļauj sevī nesta­bi­li­zē­to bio­de­g­­ra­dē­ja­­mo hia­lu­ron­skā­bi un bio­re­vi­ta­li­zē­jošo kom­­pleksu. Biorevitalizējošs komplekss sa­­­tur amino­skā­­bes, vitamīnus, minerālvielas, antioksidantus, uz­la­bo mi­k­­ro­cir­kulāciju au­dos un mazina tum­­šos lokus.

Sastāvā: neretikulēta hialuronsābe, vit. С, naringīns, re­s­­ve­rat­ro­ls, R-2-vini­fe­rīns, E-vi­niferīns, R-viniferīns, izo­еvi­ni­­­fe­rī­ns, tro­­kse­rutīns, rutīns, narin­gī­ns, metil-halkona he­s­pe­­ri­dī­ns, he­s­peridīns, ruskogenīns, nei­ru­s­­ko­ge­nī­ns, es­cīns, res­­­ve­ra­­tro­ls, ku­ma­rīns, di­peptīds VW, peptīds Pal-GOPR, or­ga­nisks sili­­cijs.

kurss: acīmredzama, ilgnoturīga rezultāta sasniegšanai nepieciešamas  4 procedūras ar 2 nedēļu intervālu.

cena:  40 -45 eur